Privacy Policy

 

 

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Valorile noastre fundamentale sunt definite de protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul prestării serviciilor noastre în domeniul veterinar.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții. 

Vă rugăm să consultați și Politica privind Cookies, unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.  

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este societatea EMPOWERING TRAINING S.R.L. („Empowering”), cu sediul în Ilfov, Sat Periș, Comuna Periș, Str. Inv. Matei Ion, nr. 39.  

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

·         Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail, CNP-ul și alte asemenea;

·         Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu Empowering sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi date de contact, plăți efectuate, facturi, formulare completat pe pagina noastra web etc.;

·         În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar codul numeric personal în vederea emiterii unei facturi fiscale și alte asemenea.

·         Detalii ale vizitelor dumneavoastră la sediul nostru sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu noi;

·         Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

·         Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

·         Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

·         Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

·         Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

·         Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Empowering sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

·         În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

o    A fost obținut consimțimântul persoanei vizate; 

o    Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;

o    Prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

·         Oferirea de servicii în domeniul veterinar, inclusiv prin furnizarea acestor date către societăți terțe colaboratoare pe anumite servicii (recrutare, realizarea de evenimente culturale etc.);

·         Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;

·         Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);

·         Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de Empowering (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;

·         În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;

·         Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv  (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile Empowering și

·         În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile. 

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele noutăți referitoare la domeniile noastre de activitate, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele Empowering sau alte evenimente promoționale.

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alte entități în contextul furnizării serviciilor Empowering (cum ar fi: furnizori de servicii de evenimente, furnizori de servicii de recrutare, etc).  

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție. 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail:georgiana.chetrone@empoweringtraining.ro.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Empowering a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către Empowering (inclusiv obligația legală a Empowering de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea prestării serviciilor noastre.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

·         Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;

·         Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

·         Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

·         Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;

·         Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

·         Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

·         Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Empowering nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Empowering va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact: 

·         Ilfov, Sat Periș, Comuna Periș, Str. Inv. Matei Ion, nr. 39.

·         E-mail: georgiana.chetrone@empoweringtraining.ro

·         Tel: 0722.125.181.

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod. 

small_c_popup.png

Înscrie-te la curs

Recrutare și Selecție - Curs Avansați

small_c_popup.png

Înscrie-te la curs

Atelier de Autoexplorare

small_c_popup.png

Înscrie-te la curs

Sesiune individuală NLP Coaching

small_c_popup.png

Înscrie-te la curs

Recrutare și Selecție - Curs Începători

small_c_popup.png

Înscrie-Te La Curs​

Sesiune Individuală de recrutare